popup menu blauw

Vaillant CV-ketel storing

Maak je gebruik van een Vaillant CV-ketel, en geeft deze een storing? Erg vervelend natuurlijk! CV Ketel Service helpt je graag uit de brand en is 24/7 bereikbaar voor spoedklussen. Bel direct naar +31 85 0607023 of maak direct online een afspraak.

Wil je graag weten wat de storing op jouw CV-ketel betekent, of wil je een vaillant ketel storing eventueel zelf oplossen? Wij hebben alle Vaillant CV-ketel storingen hieronder voor je op een rij gezet.

Online afspraak maken

Vaillant storingen en foutcodes

De Vaillant CV-ketels, ook wel Hr-ketel, Vr-ketel of geysers genoemd, kennen verschillende soorten storingen, deze worden aangegeven met een code startend met een F. De meest voorkomende storingen zijn foutcode F75, foutcode F02 en foutcode F20. De codes zijn afhankelijk van de soort ketel die jij in huis hebt. Daarom zie je hieronder een overzicht van alle foutcodes, zodat jij eenvoudig in kaart hebt wat je bij jouw melding moet doen.

Foutcodes

Vaillant foutcode F00

De foutcode F01 geeft aan dat er een onderbreking is in de retourtemperatuurvoeler. Dit kan ontstaan doordat de NTC-stekker niet aangesloten of los zit, de printplaat niet correct is aangesloten, er een onderbreking zit in de kabelboom of doordat de NTC zelf defect is.

Vaillant foutcode F01

Foutcode F00 geeft aan dat er een onderbreking is in de aanvoertemperatuurvoeler. Dit kan ontstaan doordat de NTC-stekker niet aangesloten of los zit, de printplaat niet correct is aangesloten, er een onderbreking zit in de kabelboom of doordat de NTC zelf defect is.

Vaillant foutcode F012

Bij deze storing kan het zijn dat de NTC-stekker niet is aangesloten of los is. De NTC-stekker is een onderdeel speciaal voor Vaillant ketels. Deze kan ook defect zijn. Controleer de stekker of schaf waar nodig een nieuwe aan. Hier helpen wij natuurlijk graag mee.

Vaillant foutcode F10

Bij foutcode F10 is er een kortsluiting in de aanvoertemperatuurvoeler. Het probleem ligt vaak bij de NTC die defect is, maar kan ook ontstaan door kortsluiting in de kabelboom of kabel/behuizing. Vervang de kabels! Mocht dit niet werken, helpt CV Ketel Service je uiteraard graag.

Vaillant foutcode F11

Ook bij foutcode F11 is er sprake van een kortsluiting, maar dan in de retourtemperatuurvoeler. De oorzaak hiervan komt overeen met foutcode F10. Vervang de NTC en/of bekabeling!

Vaillant foutcode F13

Heb je een CV-ketel met een geïntegreerde warmwaterbereiding zonder actoSTOR? Dan laat deze foutcode zien dat er kortsluiting is in de warmtestartsensor of boilertemperatuursensor. Ook dit heeft met de NTC en bekabeling te maken. In dit geval is de beste oplossing om een monteur langs te laten komen.

Vaillant Foutcode f20

De F20 code staat voor een massaverbinding van de kabelboom die naar de CV-ketel loopt, die herstelt moet worden. De aanvoer- of retoursensor kan hierbij ook toe zijn aan vervanging. Ons advies is om hier niet zelf mee aan de slag te gaan. Bel ons direct en onze expert helpt je verder.

Vaillant foutcode f22

Deze foutcode geeft aan dat er geen of te weinig water in de ketel zit, óf dat de waterdruk te laag is. Controleer de vuldruk van de CV-installatie en vul waar nodig bij. Werkt dit niet? Laat dan een CV-monteur langs komen om het probleem te verhelpen.

Vaillant foutcode f23

Zodra je de foutcode F23 ziet op jouw Vaillant CV-ketel, wil dit zeggen dat de temperatuurspreiding te groot is waardoor de ketel uit veiligheid wordt uitgeschakeld. Dit probleem kan veroorzaakt worden door een geblokkeerde pomp, minder vermogen van de pomp, lucht in het product of wanneer de aan- en retourvoer van de NTC is verwisseld. Controleer alle onderdelen en laat indien nodig een specialist komen om de ketel grondig na te kijken.

Vaillant foutcode f24

Zie je de foutcode F24 op jouw ketel staan? Dan stijgt de temperatuur van de ketel te snel waardoor de ketel uit veiligheid is uitgeschakeld. De oorzaak van de snelle temperatuurstijging kan terug te vinden zijn in verschillende onderdelen van de ketel, namelijk: een geblokkeerde pomp, minder vermogen van de pomp,  te lage systeemdruk, geblokkeerde zwaartekrachtrem of wanneer de zwaartekrachtrem verkeerd is ingebouwd. Dit probleem is lastig zelf op te lossen, laat hier een specialist naar kijken!

Vaillant foutcode F25

Bij deze code is de verbrandingsgastemperatuur te hoog. Controleer de steekverbinding, het kan zijn dat de verbrandingsgasveiligheidstemperatuurbegrenzer is onderbroken. Is dit niet het geval? Controleer dan de bekabeling, het kan zijn dat er een onderbreking is ontstaan in de kabelboom.

Vaillant foutcode f26

Wanneer deze melding wordt weergegeven, controleer dan de gasblokstappenmotor. In de meeste gevallen is deze niet goed aangesloten. Ook kan het voorkomen dat de multistekker op de printplaat niet correct is aangesloten of dat het gasblok defect is.

Vaillant foutcode f27

Staat je ketel uit? Dit kan te maken hebben met de veiligheidsuitschakeling zodra jouw CV-ketel te maken krijgt met de foutcode F27. Deze code laat zien dat er vocht op de elektronica is gedetecteerd of dat de elektronica defect is. Zie je deze code? Bel dan direct CV Ketel Service, onze specialisten helpen je direct!

Vaillant foutcode f28

Geeft jouw ketel de foutcode F28 weer? Dan is het vlamsignaal niet herkend tijdens de ontstekingsfase. Dit gebeurd na vijf ontstekingspogingen zonder succes, de ketel schakelt hierdoor automatisch naar een storing. Je lost deze foutcode op door te controleren of de gasafsluitkraan geopend is. Is dit het geval? Druk dan 3 seconden op de resettoets, en herhaal dit indien nodig maximaal 3 keer. Lost dit het probleem niet op? Dan is het noodzakelijk om een specialist langs te laten komen.  

Vaillant foutcode f29

De foutcode F29 treedt op wanneer het opnieuw ontsteken van de ketel zonder succes is verlopen. De oorzaak hiervan is lastig te achterhalen, aangezien het aan diverse onderdelen van de ketel kan liggen. Schakel direct een CV-monteur in, zo weet je zeker dat jouw ketel op de juiste manier gerepareerd wordt.

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Bel ons en je zit er snel weer warmpjes bij!

CV-ketel onderhoud

Vaillant FOUTCODE F32

De ventilator is een belangrijk onderdeel van je CV-ketel. Bij foutcode F32 dien je deze direct te controleren, de stekker kan namelijk niet goed aangesloten zijn of de ventilator kan geblokkeerd zijn. Schakel direct!

Vaillant foutcode F42

Er is een probleem met de codeerweerstand van de ketel. Laat een specialist hier naar kijken om het probleem op te lossen.

Vaillant foutcode F49

De foutcode F49 toont aan dat er een fout is in de eBUS, zoals kortsluiting of overbelasting. Ook is het mogelijk dat twee spanningsvoorzieningen met verschillende polariteiten op de eBUS zijn aangesloten. Controleer de eBUS en schakel wanneer nodig de hulp in van CV Ketel Service.

Vaillant foutcode F52

De massastroomsensor of venturi is elektrisch niet verbonden. Controleer alle aansluiten en vervang indien nodig de stekker.

Vaillant foutcode F53

De verbrandingsregeling van de CV-ketel heeft een fout herkend, deze fout kan in veel onderdelen van de CV-ketel zitten. Laat een specialist controleren waar de fout vandaan komt en deze oplossen, zo werkt jouw CV-ketel snel weer optimaal.

VAILLANT FOUTCODE F56

Er is een component in de verbrandingsleiding defect. Laat een CV-monteur het probleem repareren.

Vaillant foutcode f57

De actieve comfortbeveiligingsmodus heeft een regelingsfout herkend. Laat een CV-monteur langskomen om het probleem te achterhalen.

Vaillant foutcode f61

Het gasblok kan niet worden aangestuurd door een aansturingsfout. Dit kan door meerdere problemen veroorzaakt worden, namelijk: de kabelboomtoevoerleiding naar het gasblok is defect, het gasblok zelf is defect of de printplaat is defect.

Vaillant foutcode f62

Er is een vertraagde uitschakeling van het gasblok gedetecteerd. Controleer of het gasblok of de printplaat defect is en vervang deze indien nodig. Is het probleem niet opgelost? Bel een specialist.

Vaillant foutcode f63

De elektronica van de CV-ketel is defect, laat dit repareren of laat de gehele ketel vervangen.

Vaillant foutcode f64

Er is kortsluiting in de aanvoer- of retourvoer van de NTC. Ook is het mogelijk dat er elektronica defect is.

VAILLANT FOUTCODE F65

Er is een storing in de elektronicatemperatuur, controleer of de elektronica niet defect is en laat de CV-ketel afkoelen. Lost dit het probleem niet op? Bel CV Ketel Service: 085 0607023.

Vaillant foutcode F67

Er is een ongeldig vlamsignaal, controleer alle elektronica of laat een CV-monteur langskomen.

Vaillant foutcode F68

Zie je de foutcode F68 op jouw ketel? Dit betekent dat het vlamsignaal instabiel is. Dit kan onder andere veroorzaakt worden door lucht in het gas, een te lage gasstroomdruk, een verkeerd luchtgetal of een verkeerd gasmondstuk.

Vaillant foutcode F70

Is je CV-ketel kort geleden gerepareerd? Dan kan het zijn dat niet alle onderdelen op het toestel-ID zijn ingesteld. CV Ketel Service helpt je graag met het oplossen van dit probleem.

Vaillant foutcode F71

Deze fout heeft te maken met de aanvoertemperatuurvoeler die een constante waarde meldt. Dit komt doordat deze niet juist tegen de aanvoerbuis ligt, óf doordat deze defect is. Controleer of de temperatuurvoeler correct is geplaatst, vervang deze indien nodig.

Vaillant foutcode F72

Bij foutcode F72 is de aanvoer- en/of retourtemperatuurvoeler toe aan vervanging door een defect.

Vaillant foutcode f73

De waterdruksensor heeft een te laag bereik door een onderbreking of kortsluiting in de sensor zelf. Ook kan het zijn dat de sensor defect is en aan vervanging toe is.

Vaillant foutcode f74

De waterdruksensor heeft een te hoog bereik doordat de leiding naar de sensor kortsluiting heeft met de 5V/24V. Ook kan er een interne fout zitten in de sensor zelf. Controleer de verbinding en vervang zo nodig de benoemde onderdelen.

Vaillant foutcode f75

Deze foutcode of storing kan een aantal oorzaken hebben. Het kan zijn dat de waterdruksensor en/of de pomp kapot is. Lucht in de CV-installatie of te weinig water kunnen ook een oorzaak zijn van de F75 foutcode. Draai de helft van alle radiatoren open en herstart de ketel. De code moet als het goed is verdwenen zijn. Is dat niet het geval? Controleer de waterdruk en vul waar nodig bij tot 1,8 bar en ontlucht de ketel.

Vaillant foutcode f77

Er is een fout ontdekt in de verbrandingsgasklep en/of condenspomp. Controleer of de verbrandingsgasklep goed is bevestigd. Is dit het geval en blijf je de code zien? Dan is de condenspomp defect.

Vaillant foutcode f78

Er is een onderbreking tussen de warmwateruitloopvoeler en de externe regelaar. Controleer of alles goed is aangesloten.

Vaillant foutcode f83

Er is een fout in de temperatuurwijziging in de aanvoer- en/of retourtemperatuurvoeler. Dit komt door te weinig water in de ketel of doordat de voelers niet op de juiste manier tegen de buizen aan liggen. Controleer het waterpeil en de ligging, en pas aan waar nodig. Blijft de code staan? Bel ons, wij helpen je graag.

Onze cv-services

Bel ons en je zit er snel weer warmpjes bij!

CV-ketel storing & reparatie

CV-ketel lekkage

CV-ketel onderhoud

Plaatsen en installeren van CV-ketels

Combinatie foutcodes

Sommige foutcodes bij Vaillant ketels zijn combinatiecodes. Navigeer hier naar jouw foutcode.

Vaillant foutcode F03 - F91

Tijdens deze foutcode vindt er een onderbreking plaats in de boilersensor actoSTOR (NTC). Dit wordt veroorzaakt door een defecte NTC, defecte NTC kabel, defecte steekverbinding aan de NTC of een defecte steekverbinding aan de actoSTOR elektronic. Het is een lastige foutcode om zelf op te lossen, wij adviseren daarom om altijd een gespecialiseerde CV-monteur te bellen zodra deze foutcode optreedt.

Vaillant foutcode F12 - F91

Treedt de foutcode F12 op in combinatie met F91? Dan is er een onderbreking aan de boilerlaadsensor. Dit ontstaat door een defecte NTC, kortsluiting in de kabelboom of een defect in de kabel/behuizing. Probeer deze onderdelen te vervangen, lukt dit niet laat dan een gespecialiseerde CV-monteur langskomen om jouw Vaillant ketel weer werkend te krijgen!

Vaillant foutcode F13 - F91

Heb je een CV-ketel met een geïntegreerde warmwaterbereiding mét actoSTOR? Dan treedt de foutcode F13 op in combinatie met foutcode F91. De ketel heeft een kortsluiting bij de boilersensor. Laat de bekabeling vervangen of laat een CV-monteur inspecteren hoe het probleem opgelost kan worden.

Vaillant foutcode F54 - F28/F29

Treedt de foutcode F54 op in combinatie met F28 of F29? Dit wil zeggen dat er niet voldoende gastoevoer is naar de ketel. Controleer de gaskranen, de gasdruk en het gasblok. Kun je het gebrek niet ontdekken? Bel naar +31 85 0607023.

Vaillant foutcode F80 - F91

Er is een onderbreking of kortsluiting in de inloopsensor van de secundaire warmtewisselaar. De toedracht hiervan kan in veel verschillende onderdelen liggen. Wij adviseren om een CV-monteur langs te laten komen zodat je zeker weet waar het probleem vandaan komt en het op de juiste manier wordt opgelost.

Vaillant foutcode F81 - F91

De actoSTOR laadpomp is defect waardoor de boiler na een bepaalde tijd niet volledig is geladen. Controleer de sensoren, de laadpomp en wisselaren in de ketel op een defect. Kun je het probleem niet achterhalen? CV Ketel Service helpt je graag.

Onbekende foutcode op Vaillant CV-ketel

Treedt er een onbekende foutcode op bij je Vaillant ketel, of kun je jouw foutcode niet terugvinden op onze pagina? Onze specialisten informeren en helpen je graag!

CV Ketel Service heeft ervaring met storingen aan alle Vaillant ketels

SoortLijnCW-waarde
Hr-ketelsecoTEC classicCW klassen 3 t/m 5
 ecoTEC plusCW klassen 3 t/m 6
 hrEXCLUSIEFKlasse+ en hoger
 ecoTEC pure 
 ecoFIT pro 
 ecoTEC plus comfortsysteem 
Vr-ketelthermoCOMPACT 
Combi-ketelecoTEC combiketel 
BoilerecoCOMPACT 
GeyserGeysers 

Laat je Vaillant CV-ketel storing repareren door CV Ketel Service

Voor al je problemen of onderhoud kun je bij CV Ketel Service terecht. Wij komen bij je langs in heel Zuid-Holland.