popup menu blauw

Remeha ketel storing

Een storing aan je CV-ketel komt nooit op een goed moment. Gelukkig is CV Ketel Service wél 24/7 bereikbaar voor alle spoedklussen. Wil je weten wat de storing op je Remeha CV-ketel inhoudt? Kijk dan hieronder verder en kijk of je zelf de storing kan verhelpen.

Online afspraak maken

Remeha Avanta storing

De Remeha Avanta is de CV-ketel van Remeha die jarenlang voorop stond. De Remeha Avanta is verreweg de populairste Remeha CV-ketel. Deze CV-ketel komen wij dan ook erg vaak tegen. Lees hieronder de meest voorkomende Remeha Avanta storingen.

Remeha Avanta storing E4

De Remeha Avanta E4 storing betekent dat er na 5 startpogingen geen vlam is ontstaan. Er is bij deze melding iets mis met de ontsteker. Hierdoor kan het water in de CV-ketel niet verwarmd worden. Er kunnen bij deze melding 3 problemen zijn.

 1. Er is geen ontstekingsvonk.
 2. Er is wel een ontstekingsvonk, maar geen vlam.
 3. Er is wel een vlam, maar geen of onvoldoende ionisatie.

Bij Remeha Avanta storing E4 adviseren wij om niet zelf de storing te verhelpen, maar om contact met ons op te nemen. Bel ons op 085 0607023, wij zijn 24/7 bereikbaar.

Remeha Avanta storing E5

De Remeha Avanta E5 storing betekent dat er na 5 startpogingen geen vlam is ontstaan. Probeer als eerste 3 seconden op de R-toets te drukken. Geeft het display nog steeds de storing E5 aan? Lees dan verder. De Remeha Avanta E5 storing kan verschillende oorzaken hebben.

 1. Geen ontstekingsvonk.
 2. Geen of onvoldoende ionisatie.
 3. Ketel is niet op aardecontact aangesloten.
 4. Er is wel een ontstekingsvonk, maar geen vlam.

Bij Remeha Avanta storing E5 adviseren wij om niet zelf de storing te verhelpen, maar om contact met ons op te nemen. Bel ons op 085 0607023, wij zijn 24/7 bereikbaar.

Remeha Avanta storing F5

De Remeha Avanta storing F5 bestaat niet. Door het display lijkt de E op een F. Indien je last heb van een Remeha Avanta storing F5, kijk dan storing hierboven.

Remeha Avanta storing E6

De Remeha Avanta E6 storing betekent dat er een ongewenste vlamvorming is. Dit kan duiden op een ontstekingsprobleem. Bij deze melding is er meestal een defect. Het defect kan liggen aan de:

Bij Remeha Avanta storing E6 adviseren wij om niet zelf de storing te verhelpen, maar om contact met ons op te nemen. Bel ons op 085 0607023, wij zijn 24/7 bereikbaar.

Remeha Avanta storing F6

De Remeha Avanta storing F6 bestaat niet. Door het display lijkt de E op een F. Indien je last heb van een Remeha Avanta storing F6, kijk dan storing hierboven.

Remeha Avanta storing E9

De Remeha Avanta E9 storing geeft aan dat er water ontbreekt in de CV-ketel. Hier kunnen meerdere oorzaken van zijn of er is een mogelijk defect. Mogelijke oorzaken van de Remeha Avanta E9 storing zijn:

Te weinig water

 1. Laat de ketel afkoelen.
 2. Vul de CV-ketel met schoon leidingwater.
 3. Ontlucht je CV-ketel en de volledige CV-installatie
 4. Druk op de reset knop

Probleem met de circulatiepomp

Indien de waterdruk hoger is dan 1,2 bar, neem dan contact met ons op.

Defecte waterdrukschakelaar

Een defecte waterdrukschakelaar kan ook Remeha Avanta storing E9 veroorzaken. Twijfel je? Neem dan contact met ons op. . Bel ons op 085 0607023, wij zijn 24/7 bereikbaar.

Remeha Avanta storing E10

De Remeha Avanta E10 is één van de veel voorkomende storingen. Deze storing betekent dat er geen water in de CV-ketel is of dat de circulatiepomp niet draait. Om de storing op te lossen controleer 4 punten om te kijken of er hier iets mis is:

 1. Controleer of de druk minimaal 1,2 bar is.
 2. Controleer op lekkages (zoek voor waterplasjes).
 3. Controleer de werking van de pomp (alleen CV-monteurs mogen dit doen).
 4. Controleer de bedrading van de circulatiepomp (alleen CV-monteurs mogen dit doen).

Mocht de storing verschijnen, neem dan contact met ons op. Bel ons op 085 0607023, wij zijn 24/7 bereikbaar.

Remeha Avanta storing E13

De Remeha Avanta storing E13 geeft aan dat smeltbeveiliging van de warmtewisselaar is aangesproken. Bij deze melding moet de Remeha Avanta CV-ketel goed gecontroleerd worden op alle cruciale onderdelen. Wij adviseren om een CV-monteur van CV Ketel Service er naar te laten kijken.

Bij Remeha Avanta storing E13 adviseren wij om niet zelf de storing te verhelpen, maar om contact met ons op te nemen. Bel ons op 085 0607023, wij zijn 24/7 bereikbaar.

NOGMAALS: Bij Remeha Avanta storing E13 adviseren wij om niet zelf de storing te verhelpen, maar het door een CV-monteur te laten doen. Neem contact met ons op. Bel ons op 085 0607023, wij zijn 24/7 bereikbaar.

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Bel ons en je zit er snel weer warmpjes bij!

CV-ketel onderhoud

Remeha Calenta storing

De Remeha Calenta is een CV-ketel die gemiddeld meer warm water kan afleveren dan reguliere CV-ketels. Dit maakt de CV-ketel geschikt voor bedrijfspanden en grotere woningen. Dit kan een storing aan de Remeha Calenta extra vervelend maken, er worden namelijk meerdere mensen getroffen door deze storing. Bekijk hieronder de meest voorkomende Remeha Calenta storingen en bijbehorende oplossingen.

Remeha Calenta storing E17

De Remeha Calenta E17 storing geeft aan dat er een mogelijke storing is met de gasklep of dat er een slechte verbinding is met de Remeha Print SU-01.

Mogelijke oplossing:
Druk 3 seconden op de R-toets.

Blijft de E17 melding staan?
Neem dan contact op met CV Ketel Service via de contactpagina.
Bel ons op 085 0607023, wij zijn 24/7 bereikbaar.

Remeha Calenta storing E36

De Remeha Calenta storing E36 betekent dat er 5 keer vlamverlies heeft opgetreden. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Laat de volgende punten checken door een CV-monteur. Neem contact met ons op. Bel ons op 085 0607023, wij zijn 24/7 bereikbaar.

 1. Ontlucht de gasleiding.
 2. Controleer of de gaskraan goed geopend is.
 3. Controleer de gasaanvoerdruk.
 4. Controleer het gasblok.
 5. Zorg voor de juiste afstelling van het gasblok.
 6. Controleer luchttoevoer op verstopping.
 7. Controleer rookgasafvoer op verstopping.
 8. Controleer op rookgasrecirculatie.

NOGMAALS: Bij Remeha Calenta storing E36 adviseren wij om niet zelf de storing te verhelpen, maar het door een CV-monteur te laten doen. Neem contact met ons op. Bel ons op 085 0607023, wij zijn 24/7 bereikbaar.

Remeha Calenta storing E14

De Remeha Calenta E14 storing is een ontstekingsfout. Hierbij zijn 5 pogingen geweest om de vlam te starten, maar deze zijn mislukt. Je kunt als eerst proberen om de CV-ketel te resetten. Druk hiervoor 3 seconden op de R-toets. Staat hierna nog steeds E14 op het display? Neem dan contact met ons op. Bel ons op 085 0607023, wij zijn 24/7 bereikbaar.

Oorzaken van de ontstekingsfout:

 1. Er is geen ontstekingsvonk.
 2. Er is wel een ontstekingsvonk, maar geen vlam.
 3. Er is wel een vlam, maar geen of onvoldoende ionisatie.

Remeha Quinta storing

De Remeha Quinta is een CV-ketel met een groot vermogen. De Remeha Quinta wordt gemaakt als solo-ketel en als cascade-ketel. Door het grote vermogen en de mogelijkheden wordt deze CV-ketel vaak gebruikt bij zeer grote huizen en bedrijfspanden. Lees hieronder verder wat de meest voorkomende Remeha Quinta storingen zijn.

Remeha Quinta storing 04

De Remeha Quinta 04 storing betekent dat temperatuur van de warmtewisselaar te hoog of te laag is. Reset de CV-ketel door 3 seconden de R-toets ingedrukte te houden. Doet de CV-ketel het nog steeds niet? Dan is de kans aanwezig dat de branderautomaat defect is. Neem contact met ons op. Bel ons op 085 0607023, wij zijn 24/7 bereikbaar.

Algemene Remeha ketel Storingen

De onderstaande storingen zijn algemene Remeha storingen. Dit betekent dat de storingen specifiek aan één serie CV-ketel toebehoren. 

Remeha Quinta storing 05

De Remeha Quinta 05 storing betekent dat temperatuur van de warmtewisselaar te hoog of te laag is. Reset de CV-ketel door 3 seconden de R-toets ingedrukte te houden. Doet de CV-ketel het nog steeds niet? Dan is de kans aanwezig dat de branderautomaat defect is. Neem contact met ons op. Bel ons op 085 0607023, wij zijn 24/7 bereikbaar.

Remeha storing 3

De Remeha storingscode 3 geeft aan dat er een fout is met de brander of een ontstekingsfout. Hou de reset knop 5 seconden ingedrukt. Het statuslampje gaat snel rood knipperen en het  resetprotocol wordt gestart. Wacht 5 minuten (in verband met de ontluchtingscyclus). Loop de volgende stappen door als het probleem na het resetten nog steeds niet is verholpen.

 1. Check of de gaskraan en de hoofdkraan open staan.
 2. Indien nee, doe de gaskraan en hoofdkraan open. Bij twijfel, neem contact op met een vakman van CV Ketel Service.

De Remeha storing 3 heeft als bijbehorende codes E14, E16 & E36.

Onze cv-services

Bel ons en je zit er snel weer warmpjes bij!

CV-ketel storing & reparatie

CV-ketel lekkage

CV-ketel onderhoud

Plaatsen en installeren van CV-ketels

Remeha E4 storing

Bij de Remeha E4 storing adviseren wij altijd om een vakman van CV Ketel Service langs te laten komen. Neem contact met ons op of bel ons op 085 0607023.

Remeha E5 storing

F203 storing remeha

Wij adviseren bij deze melding altijd een CV-monteur van CV Ketel Service langs te laten komen. Neem contact met ons op. Bel ons op 085 0607023, wij zijn 24/7 bereikbaar.

Remeha F5 storing

De Remeha F5 storing geeft aan dat de maximaalthermostaat is aangesproken. Dit betekent dat er een te hoge aanvoertemperatuur is bij de CV-ketel. Doe minimaal de helft van de radiatoren open en reset de ketel. Nu zou de CV-ketel zijn warmte kwijt moeten kunnen. Mocht dit het probleem niet oplossen, dan is er een andere oorzaak van het probleem. Wij adviseren in dit geval dat je contact met CV Ketel Service opneemt via 085 0607023 of via onze contactpagina.

Remeha storing 255

Remeha storing 255 geeft aan dat de branderautomaat of identificatiemodule defect is. Bij deze melding is het belangrijk dat er een vakman langs komt. Er moeten namelijk punten in de CV-ketel gecontroleerd worden. Wij adviseren om dit niet zelf te doen. De vakman zou het volgende moeten checken:

– Bekabeling en stekkers van de branderautomaat

– Werking van CV-ketel testen

Neem contact met ons op. Bel ons op 085 0607023, wij zijn 24/7 bereikbaar.

F4 storing CV-ketel Remeha

De F4 storing geeft aan dat er na 5 pogingen geen vlamvorming heeft plaats gevonden. Probeer de CV-ketel te resetten. Mocht dit niet tot de oplossing leiden, neem dan contact met ons op. Bel ons op 085 0607023, wij zijn 24/7 bereikbaar.

Oorzaken van de ontstekingsfout:

 1. Er is geen ontstekingsvonk.
 2. Er is wel een ontstekingsvonk, maar geen vlam.
 3. Er is wel een vlam, maar geen of onvoldoende ionisatie.

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Bel ons en je zit er snel weer warmpjes bij!

CV-ketel onderhoud

Code type beschrijving Remeha Tzerra

A.00.00: Waarschuwing

De ketel blijft in bedrijf maar de oorzaak van de waarschuwing moet worden onderzocht. Een waarschuwing kan veranderen in een blokkering of vergrendeling.

 

Remeha Tzerra storing A.00.34

Buitentemperatuursensor werd verwacht maar is niet gedetecteerd. Buitensensor niet gedetecteerd: Sluit de sensor aan of sluit de sensor correct aan.

Remeha Tzerra storing A.00.42

Waterdruksensor werd verwacht maar is niet gedetecteerd. Waterdruksensor niet gedetecteerd: sluit de sensor aan of sluit de sensor correct aan.

Remeha Tzerra storing A.02.06

Waarschuwing waterdruk actief. Waterdruk te laag; controleer de waterdruk.

Remeha Tzerra storing A.02.18

Configuratiefout: CN1 en CN2 opnieuw instellen. Zie de typeplaat voor de CN1 en CN2 waarden.

Remeha Tzerra storing A.02.33

Automatisch bijvullen installatie communicatie heeft terugmeldtijd overschreden. Maximale tijd voor het automatisch bijvullen van de installatie is overschreden: Controleer of de hoofdwaterkraan goed geopend is, controleer de ketel en de installatie op lekkage, controleer parameter AP069 en AP070. Wij adviseren hier altijd om CV Ketel Service te bellen. Bel ons op 085 0607023, wij zijn 24/7 bereikbaar.

Remeha Tzerra storing A.02.34

De minimale tussentijd voor autovullen tussen twee verzoeken is niet bereikt. De installatie moet te snel weer bijgevuld worden door de automatische (bij)vulinrichting: controleer de ketel en de installatie op lekkage.

Remeha Tzerra storing A.02.36

Functioneel apparaat is ontkoppeld. SCB niet gevonden: controleer de bedrading en connectoren of vervang SCB.

Wij adviseren bij deze melding altijd een CV-monteur van CV Ketel Service langs te laten komen. Neem contact met ons op. Bel ons op 085 0607023, wij zijn 24/7 bereikbaar.

Remeha Tzerra storing A.02.37

Niet kritisch apparaat is ontkoppeld. SCB niet gevonden: controleer de bedrading en connectoren of vervang SCB.

Remeha Tzerra storing A.02.45

CAN-verbindingsmatrix vol. SCB niet gevonden: voer een automatische detectie uit. Vraag onze experts om hulp. 

Remeha Tzerra storing A.02.46

CAN-admin. apparaat vol. SCB niet gevonden: voer een automatische detectie uit.

Remeha Tzerra storing A.02.48

Configuratiefout functiegroep. SCB niet gevonden: voer een automatische detectie uit.

Remeha Tzerra storing A.02.49

Initialisatienode mislukt. SCB niet gevonden: voer een automatische detectie uit.

Remeha Tzerra storing A.02.76

De gereserveerde geheugenruimte voor aangepaste parameters is vol. Gebruikerswijzigingen niet meer mogelijk. Configuratiefout: CN1 en CN2 opnieuw instellen, vervang CSU of vervang de CU-GH.

Wij adviseren bij deze melding altijd een CV-monteur van CV Ketel Service langs te laten komen. Neem contact met ons op. Bel ons op 085 0607023, wij zijn 24/7 bereikbaar.

Code type beschrijving Remeha Tzerra

H.00.00: Blokkering

De ketel komt automatisch in bedrijf als de oorzaak van de blokkering is opgeheven.

Een blokkering kan veranderen in een vergrendeling.

 

Remeha Tzerra storing H.01.00

Communicatiefout opgetreden. Communicatiefout met de veiligheidskern: herstart de ketel of vervang de CU-GH.

Remeha Tzerra storing H.01.05

Maximaal verschil tussen aanvoertemperatuur en retourtemperatuur. Maximaal verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur overschreden: controleer de doorstroming, de waterdruk, de warmtewisselaar op vervuiling, en de sensoren.

Remeha Tzerra storing H.01.08

Maximale CV-temperatuurgradiënt niveau 3 overschreden. Maximale stijging van de warmtewisselaartemperatuur is overschreden: controleer de doorstroming, de waterdruk, de warmtewisselaar op vervuiling, en de sensoren.

Remeha Tzerra storing H.01.09

Gasdrukschakelaar. Gasdruk te laag: zorg ervoor dat de gaskraan volledig is geopend, controleer de gastoevoerdruk, en de afstelling van de gasdrukschakelaar.

Remeha Tzerra storing H.01.14

De aanvoertemperatuur heeft de maximale bedrijfswaarde overschreden. Aanvoertemperatuursensor boven normaal bereik: controleer de doorstroming, de waterdruk, de warmtewisselaar op vervuiling, en de sensoren.

Wij adviseren hier altijd om CV Ketel Service te bellen. Bel ons op 085 0607023, wij zijn 24/7 bereikbaar.

Remeha Tzerra storing H.01.21

Maximale SWW-temperatuurgradiënt Level3 overschreden. De aanvoertemperatuur is te snel gestegen: controleer de doorstroming en de werking van de pomp.

Remeha Tzerra storing H.02.00

Reset wordt uitgevoerd. Resetprocedure actief: geen actie.

Remeha Tzerra storing H.02.02

Wacht op configuratienummer. Configuratiefout of configuratienummer onbekend: CN1 en CN2 opnieuw instellen.

Wij adviseren bij deze melding altijd een CV-monteur van CV Ketel Service langs te laten komen. Neem contact met ons op. Bel ons op 085 0607023, wij zijn 24/7 bereikbaar.

Remeha Tzerra storing H.02.03

Configuratiefout. Configuratiefout of configuratienummer onbekend: CN1 en CN2 opnieuw instellen.

Remeha Tzerra storing H.02.04

Parameterfout. Fabrieksinstellingen niet in orde: herstart de ketel, CN1 en CN2 opnieuw instellen, of vervang de CU-GH print.

Remeha Tzerra storing H.02.05

CSU komt niet overeen met CU-type. Configuratiefout: CN1 en CN2 opnieuw instellen.

Remeha Tzerra storing H.02.09

Deelblokkering van het apparaat gedetecteerd. Blokkerende ingang of vorstbeveiliging is actief: neem externe oorzaak weg, controleer parameters, of controleer de verbinding.

Remeha Tzerra storing H.02.10

Volledige blokkering van het apparaat gedetecteerd. Blokkerende ingang is actief (zonder vorstbeveiliging): neem externe oorzaak weg, controleer parameters, of controleer de verbinding.

Remeha Tzerra storing H.02.12

Ingang vrijgavesignaal van de regeleenheid van externe apparaatomgeving. Wachttijd vrijgave signaal is verlopen: neem externe oorzaak weg, controleer parameters, of controleer de verbinding.

Remeha Tzerra storing H.02.31

Apparaat vereist autovullen van het watersysteem door lage druk. Vul de cv-installatie bij met behulp van de automatische (bij)vulinrichting.

Remeha Tzerra storing H.02.55

Ongeldig of ontbrekend serienr. apparaat. Vervang de CU-GH print.

Remeha Tzerra storing H.02.70

Test externe warmteterugwineenheid mislukt. Fout bij controle van de terugslagklep van warmteterugwineenheid: controleer de terugslagklep van warmteterugwineenheid.

Remeha Tzerra storing H.03.00

Veiligheidsparameters niveau 2, 3, 4 zijn niet correct of ontbreken. Veiligheidskern parameterfout: herstart de ketel of vervang de CU-GH.

Remeha Tzerra storing H.03.01

Geen geldige data van CU nr GRK ontvangen. Communicatiefout met de CU-GH: herstart de ketel.

Remeha Tzerra storing H.03.02

Gemeten ionisatiestroom is onder limiet. Vlamwegval tijdens bedrijf: ontlucht de gasleiding, controleer de gaskraan, gastoevoerdruk, werking en afstelling gasblok, en luchttoevoer en rookgasafvoer op verstopping.

Remeha Tzerra storing H.03.05

Gasklepregeling interne blokkering opgetreden. Fout in veiligheidskern: herstart de ketel of vervang de CU-GH.

Remeha Tzerra storing H.03.17

Periodieke veiligheidscontrole wordt uitgevoerd. Herstart de ketel of vervang de CU-GH.

Code type beschrijving Remeha Tzerra

E.00.00: Vergrendeling

De ketel komt pas weer in bedrijf als de oorzaak van de vergrendeling is opgeheven en handmatig wordt gereset.

Remeha Tzerra storing E.00.06

De retourtemperatuursensor werd verwacht maar is niet gedetecteerd. Geen verbinding met retourtemperatuursensor: controleer de bedrading en connectoren of vervang de sensor.

Remeha Tzerra storing E.00.07

Verschil retourtemperatuur is te groot. Verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur te hoog: controleer de doorstroming, de waterdruk, de warmtewisselaar op vervuiling, en de sensoren.

Remeha Tzerra storing E.00.16

Temperatuursensor tank sanitair warm water is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik. Boilersensor open: controleer de bedrading en connectoren of vervang de sensor.

Remeha Tzerra storing E.00.17

Temperatuursensor tank sanitair warm water is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik. Boilersensor kortgesloten: controleer de bedrading en connectoren of vervang de sensor.

Remeha Tzerra storing e.01.04

5x onbedoeld vlamverliesfout opgetreden. 5 keer vlamverlies: ontlucht de gasleiding, controleer de gaskraan, gastoevoerdruk, werking en afstelling gasblok, luchttoevoer en rookgasafvoer op verstopping.

Wij adviseren hier altijd om CV Ketel Service te bellen. Bel ons op 085 0607023, wij zijn 24/7 bereikbaar.

Remeha Tzerra storing E.01.11

Ventilatortoerental overschrijdt normaal werkingbereik. Ventilator storing: controleer de bedrading en connectoren, controleer op teveel schoorsteentrek of vervang de ventilator.

Remeha Tzerra storing E.01.12

Retourtemperatuur heeft hogere temperatuurwaarde dan de aanvoertemperatuur. Aanvoer en retour verwisseld: controleer de doorstroming, de sensoren, en de montage van de sensor.

Wij adviseren bij deze melding altijd een CV-monteur van CV Ketel Service langs te laten komen. Neem contact met ons op. Bel ons op 085 0607023, wij zijn 24/7 bereikbaar.

Remeha Tzerra storing E.02.13

Blokkerende ingang van besturingsautomaat door buitenomgeving van apparaat. Blokkerende ingang is actief: neem externe oorzaak weg of controleer parameters.

Remeha Tzerra storing e.02.15

Time-out externe CSU. CSU time-out: controleer de bedrading en connectoren of vervang CSU.

Remeha Tzerra storing E.02.17

Gasklepregeleenheid communicatie heeft feedbacktijd overschreden. Communicatiefout met de veiligheidskern: herstart de ketel of vervang de CU-GH.

Remeha Tzerra storing E.02.32

Autovullen installatie communicatie heeft terugmeldtijd overschreden. Bijvullen van de cv-installatie duurt te lang: controleer de installatie op lekkage, controleer de waterdruk van het systeem, controleer of de kraan van de inlaatcombinatie en de hoofdwaterkraan goed geopend zijn, controleer de werking van de druksensor en het veiligheidsventiel.

Remeha Tzerra storing E.02.35

Kritisch veiligheidsapparaat is ontkoppeld. Communicatiestoring: voer een automatische detectie uit.

Remeha Tzerra storing E.02.39

Geen voldoende drukstijging na autovullen. De waterdruk van de installatie is onvoldoende gestegen tijdens de automatische vulprocedure: controleer de installatie op lekkage, controleer de waterdruk van het systeem, controleer of de kraan van de inlaatcombinatie en de hoofdwaterkraan goed geopend zijn, controleer de werking van de druksensor en het veiligheidsventiel.

De Remeha Tzerra E storingen gaan hieronder verder.

Remeha Tzerra storing E.02.47

Verbinding functiegroepen mislukt. Functiegroep niet gevonden: voer een automatische detectie uit, herstart de ketel, of vervang de CU-GH.

Remeha Tzerra storing E.04.01

Aanvoertemperatuursensor is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik. Aanvoertemperatuursensor kortgesloten: controleer de bedrading en connectoren, controleer of de sensor goed gemonteerd is, of vervang de sensor.

Remeha Tzerra storing E.04.02

Aanvoertemperatuursensor is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik. Aanvoertemperatuursensor open: controleer de bedrading en connectoren of vervang de sensor.

Remeha Tzerra storing E.04.03

Gemeten temperatuur boven veiligheidslimiet. Geen of te weinig doorstroming: controleer de doorstroming, de waterdruk, en de warmtewisselaar op vervuiling.

Remeha Tzerra storing e.04.04

Rookgastemperatuursensor is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik. Rookgastemperatuursensor kortgesloten: controleer de bedrading en connectoren, controleer of de sensor goed gemonteerd is, of vervang de sensor.

Wij adviseren hier altijd om CV Ketel Service te bellen. Bel ons op 085 0607023, wij zijn 24/7 bereikbaar.

Remeha Tzerra storing E.04.05

Rookgastemperatuursensor is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik. Rookgastemperatuursensor open: controleer de bedrading en connectoren, controleer of de sensor goed gemonteerd is, of vervang de sensor.

Remeha Tzerra storing E.04.07

Afwijking in aanvoersensor 1 en aanvoersensor 2 gedetecteerd. Afwijking van aanvoertemperatuursensor: controleer de verbinding of vervang de sensor.

Wij adviseren bij deze melding altijd een CV-monteur van CV Ketel Service langs te laten komen. Neem contact met ons op. Bel ons op 085 0607023, wij zijn 24/7 bereikbaar.

Remeha Tzerra storing E.04.08

Veiligheidsingang is open. Luchtdrukverschilschakelaar geactiveerd: controleer de bedrading en connectoren, druk in het rookgaskanaal is te hoog of te hoog geweest: controleer de terugslagklep, controleer op een verstopte of lege sifon, controleer de luchttoevoer en rookgasafvoer op verstopping, en controleer de warmtewisselaar op vervuiling.

Remeha Tzerra storing e.04.09

Afwijking in rooksensor 1 en rooksensor 2 gedetecteerd. Afwijking van rookgastemperatuursensor: controleer de verbinding of vervang de sensor.

Remeha Tzerra storing E.04.10

5 mislukte branderstarts gedetecteerd. Vijf mislukte branderstarts: controleer op geen ontstekingsvonk, controleer de bekabeling tussen de CU-GH en de ontstekingstrafo, controleer de ionisatie-/ontstekingselektrode, controleer op doorslag naar massa/aarde, controleer de conditie van het branderdek, controleer de aarding, vervang de CU-GH, controleer op wel ontstekingsvonk maar geen vlamvorming, ontlucht de gasleidingen, controleer luchttoevoer en rookgasafvoer op verstopping, controleer of de gaskraan goed geopend is, controleer de gastoevoerdruk, controleer correcte werking en afstelling van het gasblok, controleer de bekabeling van het gasblok, en vervang de CU-GH.

Remeha Tzerra storing E.04.11

VPS gasklepcontrole mislukt. Gaslekcontrole fout: controleer de bedrading en connectoren, vervang het kleptestsysteem (VPS) of vervang het gasblok.

Remeha Tzerra storing E.04.12

Valse vlam gedetecteerd voor branderstart. Vals vlamsignaal: stel O2 af, controleer de ionisatie-/ontstekingselektrode, controleer op een defecte gasklep, of vervang de ontstekingstrafo.

Remeha Tzerra storing E.04.13

Ventilatortoerental overschrijdt normaal werkingsbereik. Ventilator storing: controleer de bedrading en connectoren, controleer of er teveel schoorsteentrek is, of vervang de ventilator.

Remeha Tzerra storing E.04.15

De rookgasleiding zit verstopt. Rookgasafvoer is geblokkeerd: controleer de rookgasafvoer op verstopping of herstart de ketel.

Remeha Tzerra storing E.04.17

De aandrijving voor de gasklep is defect. Gasblok storing: controleer de bedrading en connectoren of vervang het gasblok.

Remeha Tzerra storing E.04.23

Interne vergrendeling gasklepregeling. Herstart de ketel of vervang de CU-GH.

Met welke Remeha CV-ketels heeft CV Ketel Service ervaring?

CV Ketel Service heeft ervaring met alle soorten Remeha CV-ketels. Hieronder vindt u een overzicht van alle Remeha CV-ketels die bestaan. CV Ketel Service kent alle series CV-ketels van Remeha. De CW-waarde en type maakt qua storing geen verschil.
SerienaamCW-waardeType
Remeha TzerraCW3 / CW4 / CW5 / CW624C / 28C / 39C
Remeha Tzerra PlusCW3 / CW4 / CW5 / CW624C / 28C / 39C
Remeha Tzerra HybrideCW3 / CW4 / CW5 / CW624C / 28C / 39C
Remeha AvantaCW3 / CW4 / CW5 / CW624C / 28C / 39C
Remeha Avanta AceCW3 / CW4 / CW5 / CW624C / 28C / 39C
Remeha AquantaCW3 / CW4 / CW5 / CW624C / 28C / 39C
Remeha CalentaCW3 / CW4 / CW5 / CW624C / 28C / 39C
Remeha Calenta AceCW3 / CW4 / CW5 / CW624C / 28C / 39C
Remeha Calora TowerCW3 / CW4 / CW5 / CW624C / 28C / 39C
Remeha Quinta CombiCW3 / CW4 / CW5 / CW625/28/30/35
Remeha Quinta SoloCW3 / CW4 / CW5 / CW625/30/45/65/85
Remeha Quinta ProCW3 / CW4 / CW5 / CW645 / 65
Remeha Quinta AceCW3 / CW4 / CW5 / CW645 / 65
Remeha W21 Combi/Solo ECOCW3 / CW4 / CW5 / CW6
Remeha W28 Combi/Solo ECOCW3 / CW4 / CW5 / CW6
Remeha W40CW3 / CW4 / CW5 / CW6
Remeha W60 ECOCW3 / CW4 / CW5 / CW6
Remeha W40-m ECOCW3 / CW4 / CW5 / CW6
Remeha W60-m ECOCW3 / CW4 / CW5 / CW6
Remeha SelectaCW3 / CW4 / CW5 / CW6
Remeha Selecta PlusCW3 / CW4 / CW5 / CW6
Remeha W23 CombiCW3 / CW4 / CW5 / CW6
Remeha W23 SoloCW3 / CW4 / CW5 / CW6
Remeha Micron 1CW3 / CW4 / CW5 / CW6
Remeha Micron 2CW3 / CW4 / CW5 / CW6
Remeha Micron CombiCW3 / CW4 / CW5 / CW6
Remeha Optimum CombiCW3 / CW4 / CW5 / CW6
Remeha Optimum SoloCW3 / CW4 / CW5 / CW6
Remeha Gas 1DXRCW3 / CW4 / CW5 / CW6
Remeha Gas 1DXR-ECW3 / CW4 / CW5 / CW6

Laat je cv-ketel onderhouden door Cv ketel service!

Voor al je problemen of onderhoud kun je bij CV Ketel Service terecht.
Tel: +31 85 0607023
 of maak direct een online afspraak!

kruis wit

Direct hulp nodig?

Menu streep