popup menu blauw

Nefit ketel storingen

Nefit ketels zijn bekend bij de meeste mensen. Een betrouwbare speler op de markt. Toch is een storing soms onvermijdelijk. CV Ketel Service heeft alle Nefit storingen en oplossingen voor je verwerkt in deze pagina. 

Direct de storing laten oplossen? Neem contact met ons op of bel 085 – 060 7023.

Online afspraak maken

Nefit 0 storingen

Bij de meeste 0 storingen van NEFIT is er geen handeling nodig om deze op te lossen. In veel gevallen wacht de ketel door bepaalde redenen. Dit kan zijn omdat er binnen 24 uur niet langer dan 20 minuten geen activatie is geweest van de ketel. 

Er zijn ook 0 storingen van NEFIT waarbij wel een actie gevraagd wordt. De actie wordt gevraagd wanneer de aanvoertemperatuursensor een temperatuur heeft gemeten boven de 95°C.

Hieronder vind je de 0 storingen van de NEFIT Trendline:
StoringscodeBetekenisOplossing
0A 202Er is vaker dan 1x per 10 minuten een warmtevraag geweest.Je hoeft niets te doen.
0A 305De ketel wacht na einde warmwaterbedrijf.Je hoeft niets te doen.
0A 353De ketel wacht. Deze is binnen 24 uur nooit langer dan 20 minuten aan geweest.Je hoeft niets te doen.
0C 283Het toestel bereidt zich voor op de branderstart. De ventilator en pomp worden aangevoerd.Je hoeft niets te doen.
0E 265De ketel schakelt in op laaglast om de warmtevraag te voldoen.Je hoeft niets te doen.
0H 203De ketel staat stand-by.Je hoeft niets te doen.
0L 284Het gasregelblok wordt aangestuurd.Je hoeft niets te doen.
0U 270De ketel wordt opgestart.Je hoeft niets te doen.
0Y 204De gemeten aanvoertemperatuur is hoger dan de ingestelde watertemperatuur.Controleer de instellingen en de boilersensor op temperatuur. Verhoog deze als dat nodig is.
0Y 276De aanvoertemperatuursensor heeft een temperatuur gemeten die hoger is dan 95 °C.Controleer de waterdruk en ontlucht de ketel. Controleer de stroming en bekabeling van de sensor.
0Y 277De veiligheidstemperatuursensor heeft een temperatuur gemeten die hoger is dan 95 °C.Controleer de waterdruk en ontlucht de ketel controleer de stroming en sensor bekabeling.
0Y 285De retourtemperatuursensor heeft een temperatuur gemeten die hoger is dan 95 °C.Controleer de waterdruk en ontlucht de ketel controleer de stroming en sensor bekabeling.

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Bel ons voor elke NEFIT storing, wij zorgen ervoor dat jij weer kunt genieten van de warmte. 

CV-ketel onderhoud

Nefit 2 storingen

De 2 storingen van NEFIT hebben verscheidene redenen maar de oplossing is in veel gevallen hetzelfde. De controle van de waterdruk, stroming en werking van de bekabeling zijn de drie punten waardoor de meeste stromingen voorkomen. Heb je alles gecontroleerd en is er nog steeds een storing? Schroom niet om contact met ons op te nemen. 

Hieronder vind je de 2 storingen van de NEFIT Trendline:

StoringscodeBetekenisOplossing
2C 348De aanvoertemperatuur is hoger dan 85 °C.Controleer de waterdruk en ontlucht de ketel. Controleer de bedrading en de aanvoertemperatuur opnieuw. 
2E 207De waterdruk is lager dan 0,2 bar.Vul de ketel bij tot 2 bar en test het expansievat op de werking. Check of er lekkages zijn en of de bekabeling goed werkt. 
2E 357Het ontluchtingsprogramma is actief.Je hoeft niets te doen.
2F 260Er is geen temperatuurstijging gemeten na een branderstart.Controleer de waterdruk en ontlucht de ketel. Controleer de stroming en de werking van de bekabeling. 
2F 271Het temperatuurverschil tussen de aanvoer en safetytemperatuursensor is te groot. Controleer de waterdruk en ontlucht de ketel. Controleer de stroming en de werking van de bekabeling. 
2F 345Er is geen temperatuurstijging gemeten na een branderstart.Controleer de waterdruk en ontlucht de ketel. Controleer de stroming en de werking van de bekabeling. 
2H 358De 3-wegklep wordt gedeblokkeerd.Je hoeft niets te doen.
2L 266De pomptest is mislukt.Controleer de waterdruk en ontlucht de ketel. Check of er voldoende stroming is, controleer de werking van de bekabeling van de druksensor en vervang waar nodig het onderdeel. 
2L 329Er wordt geen waterstroming gemeten door de druksensor. Controleer de waterdruk en ontlucht de ketel. Controleer de stroming en de werking van de bekabeling naar de pomp. 
2P 212De temperatuur die gemeten wordt door de aanvoersensor of safetysensor stijgt te snel. Controleer de waterdruk en ontlucht de ketel. Controleer de stroming en de werking van de bekabeling naar de pomp. 
2U 213De gemeten temperatuur tussen de aanvoer en retourtemperatuursensor is te groot.Controleer de waterdruk en ontlucht de ketel. Controleer de stroming en de werking van de bekabeling naar de pomp. 
2U 349De laaglast temperatuur verschilt teveel tussen de aanvoersensor en de retoursensor. Controleer de waterdruk en ontlucht de ketel. Controleer de stroming en de werking van de bekabeling naar de pomp. 
2Y 281Er draait lucht in de pomp of deze zit vast. Controleer de waterdruk en ontlucht de ketel. Controleer de stroming en de werking van de bekabeling naar de pomp. 
2Y 282Het stuursignaal van de pomp ontbreekt. Controleer de werking van de bekabeling naar de pomp. 

Nefit 3 storingen

Veel van de NEFIT 3 storingen hebben te maken met de ventilator. Deze staat in aanraking met de connectors van de branderautomaat. Lees hieronder de betekenis en oplossing van de NEFIT 3 storingen.

Alle 3 storingen van de NEFIT Trendline:

StoringscodeBetekenisOplossing
3A 264Stuursignaal of spanning van de ventilator is weggevallen. Controleer de bekabeling en connectors van de ventilator. Controleer ook de werking van de ventilator. 
3C 217De ventilator draait onregelmatig bij het opstarten.Controleer de bekabeling en connectors van de ventilator. Check de werking van de ketel door de ventilator te vervangen en controleer de connectors van de branderautomaat.  Vervang waar nodig de branderautomaat.  
3F 273De ketel heeft 2 minuten uit gestaan, dit is een veiligheidscontrole.Je hoeft niets te doen.
3L 214De ventilator draait niet tijdens de opstart. Controleer de bekabeling van de ventilator en de connectors hiervan. Controleer de werking van de ventilator en vervang deze waar nodig. Doe hetzelfde voor de branderautomaat. 
3P 216De ventilator draait te langzaam.Controleer de bekabeling van de ventilator en de connectors hiervan. Controleer de werking van de ventilator en vervang deze waar nodig. Doe hetzelfde voor de branderautomaat. 
3Y 215De ventilator draait te snel.Controleer de bekabeling van de ventilator en de connectors hiervan. Controleer de werking van de ventilator en vervang deze waar nodig. Doe hetzelfde voor de branderautomaat. 

Nefit storingen? Laat je NEFIT cv-ketel onderhouden door Cv ketel service!

Voor al je problemen of onderhoud aan een NEFIT ketel kun je bij CV Ketel Service terecht.
Tel: +31 85 0607023
 of maak direct een online afspraak! Je ontvangt zo snel mogelijk antwoord.

Nefit 4 storingen

De meeste 4 storingen zijn gericht op de temperatuur en de sensoren. Het probleem is dat sensoren in veel gevallen vervangen moeten worden. Wil je daar direct iemand voor bellen? Tel: +31 85 0607023 

Hieronder vind je de NEFIT 4 storingen van de NEFIT Trendline:

StoringscodeBetekenisOplossing
4A 218De aanvoertemperatuursensor meet een temperatuur boven de 105 °C.Controleer de waterdruk en ontlucht de ketel. Controleer de bedrading en de aanvoertemperatuursensor opnieuw. 
4A 332De aanvoertemperatuursensor meet een temperatuur boven de 105 °C.Controleer de waterdruk en ontlucht de ketel. Controleer de bedrading en de aanvoertemperatuursensor opnieuw. 
4C 224De branderthermostaat heeft een te hoge temperatuur gemeten en staat open. Controleer de stroming over de installatie van de ketel. Check de branderpakking op lekkage van rookgassen en vervang waar nodig de pakking. Controleer de gas-luchtverhouding en de werking van de branderthermostaat. 
4E 278

De sensortest is mislukt.

Controleer de bekabeling en connectors van de sensor. Werkt de sensor? Zo niet, neem contact met ons op. 
4E 347De retourtemperatuursensor meet een hogere temperatuur dan de aanvoersensor. De herstart volgt na 10 minuten. Controleer de bekabeling van de retour- en aanvoertemperatuursensor of deze niet zijn omgedraaid. Controleer de connectors van de sensoren en de werking hiervan. 
4E 375Kortsluiting bij de contacten van de externe sensor. Maak de ketel spanningloos en schakel deze weer in. Als de storing niet verdwijnt controleer je de connector van de sensor en de werking van het systeem als de sensor nodig vervangen moet worden. 
4E 376Onderbreking bij de contacten van de externe sensor. Maak de ketel spanningloos en verwijder de externe sensor. Controleer de connector van de sensor en waar nodig vervang deze. 
4F 219De safetytemperatuursensor meet een temperatuur boven de 105 °C.Controleer de waterdruk en ontlucht de ketel. Controleer de stroming mogelijkheid en de werking van de pomp en sensor. 
4L 220Kortsluiting bij de contacten van de safetytemperatuursensor of er wordt een temperatuur boven de 130 °C gemeten. Controleer de waterdruk en ontlucht de ketel. Controleer de stroming en de werking van de bekabeling naar de pomp. 
4P 221Onderbreking bij de contacten van de safetytemperatuursensor. Controleer de connector van de sensor en de werking hiervan. Vervang waar nodig de sensor. 
4U 222Kortsluiting bij de aanvoertemperatuursensor. Controleer de connector van de sensor en de werking hiervan. Vervang waar nodig de sensor. 
4Y 223Onderbreking bij de contacten van de aanvoertemperatuursensor. Controleer de connector van de sensor en de werking hiervan. Vervang waar nodig de sensor. 

NEFIT 5 storing

5C 226 – De service tool van NEFIT is aangesloten geweest. Je hoeft geen actie te ondernemen. 

5F – De servicetest duurt te lang. Reset de ketel. 

5H 268 – De componententest loopt. Je hoeft geen actie te ondernemen. 

5Y – De servicetest duurt te lang of de parameter is gewijzigd. Reset de ketel. 

leidingen ketel

NEFIT 6 storing

6A 227 – De ketel meet onvoldoende ionisatiestroom na het ontsteken van de brander. Controleer de ketel op vervuiling, dynamische gasvoordruk, gas-luchtverhouding en check de ontstekingsunit op ionenstroom en beschadiging. 

6C 228 – De ketel meet onvoldoende ionisatiestroom na het ontsteken van de brander. Controleer de ionisatiepen connector en de ontstekingsunit op beschadiging. 

6C 306 – Ionenstroom is gemeten na het doven van de brander. Inspecteer het ionisatiegedeelte van de ontstekingsunit en check of er na de branderfase een gelijke gas-luchtverhouding is. Controleer de spanning van de branderfase op de gelijke verhouding op het gasregelblok en vervang waar nodig de branderautomaat. 

6L 229 – Er is onvoldoende ionisatiestroom tijdens het branden. Controleer de dynamische gasvoordruk en de bekabeling en connector van de ionisatiepen. Controleer de ontstekingsunit op beschadiging en vervang waar nodig. 

NEFIT 7 storing

7C 231 – De netspanning is onderbroken tijdens een vergrendel storing. Reset de ketel.

7H 328 – De netspanning heeft een korte onderbreking gehad. Controleer of de storing komt door aanwezigheid van een aggregaat, windmolen of andere apparatuur. Controleer de elektrische installatie. 

7L 261 – De branderautomaat is kapot. Controleer de bekabeling en vervang waar nodig. 

7L 280 – De branderautomaat is kapot. Controleer de bekabeling en vervang waar nodig. 

NEFIT Storingen | Onze cv-services

Bel ons en je zit er snel weer warmpjes bij!

CV-ketel storing & reparatie

CV-ketel lekkage

CV-ketel onderhoud

Plaatsen en installeren van CV-ketels

NEFIT 8 storing

8U 364 – De lektest van de gasklep is mislukt. Controleer de bekabeling en connectors van het gasregelblok en vervang waar nodig. 

8U 365 –De lektest van de gasklep is mislukt. Controleer de bekabeling en connectors van het gasregelblok en vervang waar nodig.  

8Y 232 – Het externe schakelcontact is open. Controleer de draadbrug op aansluiting van externe schakelcontacten en controleer het schakelcontact. Vervang deze waar nodig. 

 

NEFIT 9 storing

9A 235 – De KIM is te nieuw voor de branderautomaat. Vervang de automaat door een recentere software. 

9H 237 – De branderautomaat of de KIM is defect. Controleer de bekabeling en vervang waar nodig de automaat. 

9H 272 – De branderautomaat of de KIM is defect. Controleer de bekabeling en vervang waar nodig de automaat. 

9L 234 – De contacten van het gasregelblok zijn onderbroken. Controleer de bekabeling en vervang het gasregelblok waar nodig. 

9L 238 – De branderautomaat of de KIM is defect. Controleer de bekabeling en vervang waar nodig de automaat. 

9P 239 – De branderautomaat of de KIM is defect. Controleer de bekabeling en vervang waar nodig de automaat. 

9U 233 – De branderautomaat of de KIM is defect. Controleer de bekabeling en vervang waar nodig de automaat. 

NEFIT storingen C/E/H

CO 288 – De waterdruk is hoger dan 5,7 bar en de druksensor contacten zijn onderbroken. Breng de druk omlaag tot maximaal 3 bar.

CO 289 – De druksensor contacten hebben kortsluiting. Breng de druk omlaag tot maximaal 3 bar

CA 286 – Retoursensor meet een temperatuur boven de 105 °C. Controleer de waterdruk en bekabeling en vervang waar nodig een onderdeel. 

CU 240 – De contacten van de retoursensor zijn kortgesloten. Controleer de waterdruk, ontlucht de ketel en check bekabeling en vervang waar nodig een onderdeel.  

CY 241 – De contacten van de retoursensor zijn onderbroken. Controleer de waterdruk, ontlucht de ketel en check bekabeling en vervang waar nodig een onderdeel.  

De E storingen staan gelijk aan een defect KIM of branderautomaat. Controleer de bekabeling en vervang waar nodig de KIM of branderautomaat. De E storingen die je tegen kunt komen zijn: E1 242 | E1 243 | E1 244 | E1 245| E1 247 | E1 248 | E1 249 | E1 255 | E1 257 | EA 246 | EA 252 | EA 253 | EC 251 | EC 256 | EF 254 | EH 250 | EH 258 | EH 262 | EL 259 | EL 279 | EL 290 | EY 263.

H 201 – De ketel bevindt zich in warmwater, je hoeft geen actie te ondernemen.

H– – Er is geen onderhoudsperiode ingesteld. Dien deze in als dit gewenst is. 

H07 –  De waterdruk is te laag. Ontlucht de ketel en vul waar nodig bij.

H11 – De warmwatersensor is defect. Controleer de bekabeling en vervang waar nodig de sensor. 

H13 – De onderhoudsperiode is ingesteld. Je hoeft niets te doen.

H25 – De druksensor contacten zijn onderbroken. Controleer de bekabeling en vervang indien nodig de sensoren. 

rE – De ketel wordt gereset. Je hoeft niets te doen.