popup menu blauw

Intergas ketel storingen

Intergas is een van de grootste spelers in Nederland op gebied van CV-ketels. Alle CV-ketels slaan helaas wel eens in storing. CV Ketel Service is expert in het verhelpen van storingen bij Intergas CV-ketels.

Online afspraak maken

Intergas storing 1

Geeft je Intergas CV-ketels aan dat hij in storing 1 staat? Intergas storing 1 geeft aan dat er iets mis is met de temperatuur in de CV-ketels. Door een te hoge temperatuur komt er een hoge druk op de CV-ketels. Dit zorgt voor snellere slijtage en kan voor defecte onderdelen in je CV-ketels zorgen.

Mogelijke oorzaken:
Lucht in de CV-installatie. Dit zorgt voor valse metingen. De ketel verwarmt wel, terwijl dit niet nodig is.

Niet toereikende doorstroming
Als het water niet goed doorstroomt, dan wordt de gewenste temperatuur niet door de thermostaat gemeten. Hierdoor zal de CV-ketels blijven verwarmen, waardoor de temperatuur onnodig omhoog gaat. Als te veel radiatoren dicht staan of de circulatiepomp heeft een te lage stand, dan komt dit probleem vaak voor.

Circulatiepomp
De circulatiepomp zorgt dat het water wordt rondgepompt in je CV-installatie. Als de circulatiepomp in een te lage stand staat of niet meer werkt door kalk, dan kan Intergas storing 1 ontstaan.

Het maakt hierbij niet uit of uw CV-ketels CW3, CW4, CW5 of CW6 is. Ook maakt het niet uit om welk specifiek CV-toestel het gaat. Weet je niet zeker of jouw CV-ketels hier tussen staat? Neem dan contact met ons op.

Intergas storing 2

Intergas storing 2 betekent dat er een probleem is met een sensor. Dit kan de aanvoersensor of de retoursensor zijn van de CV-ketels. Als de sensoren niet meer werken, dan registreert de CV ketel intergas niet of er water in en/of uit de ketel gaat.

Mogelijke oorzaken

Sensoren zijn vochtig geworden.
De sensoren van CV-ketels horen droog te blijven, als een sensor nat is geworden, dan kan deze niet meer goed werken. Wij controleren en kijken hoe de sensor vochtig kon worden.

Sensoren zijn vuil geworden
Door opgehoopt vuil kunnen de sensoren niet meer registreren.

Sensoren zijn defect
Mochten de sensoren defect zijn, dan kunnen wij deze uiteraard voor je vervangen.

Circulatiepomp
De circulatiepomp zorgt dat het water wordt rondgepompt in je CV-installatie. Als de circulatiepomp in een te lage stand staat of niet meer werkt door kalk, dan kan Intergas storing 1 ontstaan.

Het maakt hierbij niet uit of uw CV-ketels CW3, CW4, CW5 of CW6 is. Ook maakt het niet uit om welk specifiek CV-toestel het gaat. Weet je niet zeker of jouw CV ketel intergas hier tussen staat? Neem dan contact met ons op.

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Bel ons ook buiten kantooruren en je zit er snel weer warmpjes bij!

CV-ketel onderhoud

Intergas storing 3

Als je Intergas CV-ketels storing 3 aangeeft, dan is het temperatuurverschil tussen de sensoren regelmatig te groot. Bij deze storing vervangen wij altijd de sensoren.

Het maakt hierbij niet uit of uw CV-ketels CW3, CW4, CW5 of CW6 is. Ook maakt het niet uit om welk specifiek CV-toestel het gaat. Weet je niet zeker of jouw CV-ketels hier tussen staat? Neem dan contact met ons op.

leidingen ketel

Intergas storing 4

Intergas storing 4 betekent dat er een vlamsignaal ontbreekt. De oorzaken kunnen hierbij zeer uiteenlopend zijn. Hieronder lichten wij de meest voorkomende oorzaken toe.

Gastoevoer
Als er geen gastoevoer is, dan kan er ook geen vlamsignaal zijn. Check of de gaskraan open staat of check of ergens anders in huis wel gas werkt.

Gasvoordruk
Als er een te lage gasvoordruk is, dan is er te weinig gas om de verbranding te starten. Om de gasvoordruk te meten is speciale apparatuur nodig. Wij adviseren niet om dit zelf te doen en direct contact op te nemen met CV Ketel Service.

Sifon
Een sifon filtert het water voor de CV-ketels. Over een langere periode kan de sifon té vervuild raken. Dit kan ook een storing 4 veroorzaken in Intergas CV-ketels.

Ontsteekunit of ontsteekkabel
Als de ontsteekunit of ontsteekkabel defect is, dan kan er geen verbranding gestart worden. In dit geval dient de ontsteekunit en/of ontsteekkabel vervangen te worden. Neem hiervoor contact op met CV Ketel Service.

Intergas storing 5

Intergas storing 5 lijkt op de Intergas 4 storing. De Intergas storing 5 verschijnt als er een slecht vlamsignaal is. Deze storing wordt veroorzaakt door:

Sifon
Een sifon filtert het water voor de CV-ketels. Over een langere periode kan de sifon té vervuild raken. Dit kan ook een storing 5 veroorzaken in Intergas CV-ketels.

Gasvoordruk
Als er een te lage gasvoordruk is, dan is er te weinig gas om de verbranding te starten. Om de gasvoordruk te meten is speciaal apparatuur nodig. Wij adviseren niet om dit zelf te doen en direct contact op te nemen met CV Ketel Service.

Ontsteekunit of ontsteekkabel
Als de ontsteekunit of ontsteekkabel defect is, dan kan er geen verbranding gestart worden. In dit geval dient de ontsteekunit en/of ontsteekkabel vervangen te worden. Neem hiervoor contact op met CV Ketel Service.

Gasblok verkeerd afgesteld
Als je gasblok verkeerd is afgesteld, dan is er geen juiste verhouding gas/lucht. Hierdoor kan de verbranding niet of slecht gestart worden. Neem hiervoor contact op met CV Ketel Service.

Aarding
Als er gebruik wordt gemaakt van een ongeaard (of slecht geaard) stopcontact, dan kan de CV-ketels weigeren om te werken uit veiligheidsoverweging.

Luchttoevoer / rookgasafvoer
Slechte toevoer van lucht kan er voor zorgen dat er tekort zuurstof is voor goede verbranding. Als de rookgasafvoer niet voldoende wordt afgevoerd, dan kan er ook zuurstof tekort komen. Als de rookgasafvoer niet goed wordt afgevoerd, kan dit tot gevaarlijke situaties leiden. Neem daarom direct contact op met CV Ketel Service.

Intergas storing 6

Intergas storing 6 betekent dat er een detectiefout is met de vlam van de ketel.

Mogelijke oorzaken

Ontsteekunit of ontsteekkabel
Als de ontsteekunit of ontsteekkabel defect is, dan kan er geen verbranding gestart worden. In dit geval dient de ontsteekunit en/of ontsteekkabel vervangen te worden. Neem hiervoor contact op met CV Ketel Service.

Branderautomaat
Als de branderautomaat niet meer naar behoren werkt, dan dient de gehele branderautomaat vervangen te worden. Ook is er voor sommige Intergas ketels een vervangingsset beschikbaar voor de branderautomaat.

Ontsteekpen
De ontsteekpen kan ook aan vervang toe zijn. Intergas storing 6 kan hierdoor ook veroorzaakt zijn.

Onze cv-services

Bel ons en je zit er snel weer warmpjes bij!

CV-ketel storing & reparatie

CV-ketel lekkage

CV-ketel onderhoud

Plaatsen en installeren van CV-ketels

Intergas storing 7

Intergas storing 7 betekent dat de vorstbeveiliging is ingetreden. Als de temperatuur van de warmtewisselaar te laag wordt, dan gaat de pomp draaien tot de temperatuur van de warmtewisselaar voldoende is. Als de vorstbeveiliging ingrijpt, dan is Intergas storingscode 7 zichtbaar. Als de installatie (gedeeltelijk) kan bevriezen, dan moet er op de koudste plaats op de retourleiding een vorstthermostaat geplaatst worden. Neem hiervoor contact op met CV Ketel Service.

leidingen ketel

Intergas storing 8

Intergas storing 8 betekent bij de meeste CV-ketels dat er een probleem is met de ventilator. Nog specifieker: de ventilatortoerental is incorrect. Mogelijk oorzaken zijn dat de ventilator aanloopt. Ook kan de bedrading tussen de ventilator en de mantel een oorzaak zijn. In 95 % van de gevallen dient hierbij de ventilator vervangen te worden. Neem hiervoor contact op met CV Ketel Service.

 

Intergas storing 9

Intergas storing 9 ligt dichtbij Intergas storing 8. Het is een probleem aan de ventilator in het algemeen. Dit kan zijn de ventilator aanloopt. Maar ook dat bedrading tussen de ventilator en branderautomaat zou defect kunnen zijn. Bij Intergas storing 9 dient u altijd een installateur langs te laten komen. Wij adviseren contact op te nemen met CV Ketel Service.

Intergas storing 10, 11, 12, 13 & 14

Intergas storing 10 / 11 / 12 / 13 / 14 lopen over in elkaar. Deze storingen verschillen per CV-ketels, maar hebben dezelfde oorzaak. In de meeste gevallen is er een probleem met de aanvoersensor (S1). Dit kan een storing in de sensor zelf zijn, maar ook andere oorzaken kunnen de boosdoener zijn. Hieronder vind je een volledig overzicht van oorzaken.

Stromingsschakelaar
De stromingsschakelaar checkt of er water door de leiding van de CV-ketels gaat. De stromingsschakelaar is ook verantwoordelijk voor de hoeveelheid warm water dat aangeleverd moet worden wanneer het nodig is. Als er geen stroming wordt waargenomen, dan zal het water niet verwarmen. Koud water is een indicatie dat de stromingsschakelaar defect is. Neem contact met ons op om de stromingsschakelaar te laten vervangen.

Lucht in CV-systeem
Te veel lucht in de installatie kan valse metingen voorzaken. Een CV-installatie dient altijd zo min mogelijk lucht te hebben.

Draadbreuk in de sensor
Als de aanvoersensor geen meting kan doen, dan leidt dit ook tot de storing. Draadbreuk in de sensor kan dus ook leiden tot de storing in je CV-ketels.

Met welke Intergas CV-ketels heeft CV Ketel Service ervaring?

Laat je cv-ketel onderhouden door Cv ketel service!

Voor al je problemen of onderhoud kun je bij CV Ketel Service terecht.
Tel: +31 85 0607023
 of maak direct een online afspraak! Je ontvangt zo snel mogelijk antwoord.

kruis wit

Direct hulp nodig?

Menu streep