popup menu blauw

Bosch storingen

Een Bosch CV-ketel kan in verschillende situaties een storing tonen. Deze storingen worden weergegeven door een code in de vorm van een letter en een cijfer (bijvoorbeeld: F7).

De verschillende storingen hebben allen een andere oorzaak, en dus ook hun eigen oplossing. Wij leggen het verschil graag aan je uit, zodat jij weet wat je te doen staat.

Online afspraak maken

Alle storingen

Hieronder lichten wij alle storingen toe voor Bosch ketels met daarbij een passende oplossing. De CV-ketel meest voorkomende storingen van Bosch zijn onder te verdelen in de letters A, C, D, E, F. Navigeer makkelijk naar de storing die jouw ketel aangeeft. Op de pagina staat veel vakjargon en lees je namen van onderdelen. Kom je er zelf niet uit? Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar om de storing op te lossen!

Bosch storing A

A2 storing in Bosch ketel: deze storing geeft aan dat er in de verbrandingskamer uitstoot van rookgassen gedetecteerd worden. Bekijk of er vuil in de warmtewisselaar zit en verwijder dit.

A3 storing in Bosch ketel: de NTC-sensor voor de temperatuur van de uitlaatgassen kan niet worden gevonden door het systeem. Controleer de staat van de aansluitkabel en de NTC-sensor.

A4 storing in Bosch ketel: op de doorstroombeveiliging zit een uitlaatgasafvoer. Controleer het rookgas uitlaatspruitstuk. Het kan zijn dat deze vervangen moet worden. Laat één van onze experts met je mee kijken.

A6 storing in Bosch ketel: de temperatuursensor wordt niet gedetecteerd in de verbrandingskamer. De rijdraad en de temperatuursensor van de verbrandingskamer moeten gecontroleerd worden op beschadigingen. Door deze te vervangen bij beschadiging moet het probleem opgelost zijn.

A7 storing in Bosch ketel: er is een storing gedetecteerd in de NTC warmwatertemperatuurmeter. Dit kan kortsluiting of een onderbreking betekenen. Bekijk de NTC-sensor en het draad en controleer op beschadiging. Waar nodig, vervang het draad en/of de sensor.

A8 storing in Bosch ketel: deze storing geeft aan dat er geen verbinding is met de e-bus. De knoppen/regelaars en de verbindingskabel moeten geïnspecteerd worden. Laat een expert hier goed naar kijken.

A9 storing in Bosch ketel: De warmwatertemperatuursensor is verkeerd geïnstalleerd. Controleer de installatielocatie, verwijder de sensor en installeer waar nodig de sensor opnieuw. Koelpasta kan hierbij van toegevoegde waarde zijn wanneer de sensor geïnstalleerd moet worden.

AC storing in Bosch ketel: deze storing geeft een verbindingsfout weer met de module. Zorg dat de Bosch-module afstandsbediening goed werkt. Controleer de aansluiting en de temperatuursensor.

 

AD storing in Bosch ketel: de keteltemperatuursensor wordt niet herkend. Er kan schade zijn aan de NTC-temperatuursensor. Controleer de draden en de meter en vervang deze waar nodig. 

Bosch storing C

C1 storing in Bosch ketel: in dit geval is er een verschildrukschakelaar geopend. Controleer de relais, zuurkast en verbindingsleidingen. Het betreft een lage ventilatorsnelheid. Dit kan veroorzaakt worden door de netspanning en de rookgasafvoerkanalen. Deze kanalen moeten worden schoongemaakt en gerepareerd.

C3 storing in Bosch ketel: deze storing geeft aan dat er in de verbrandingskamer uitstoot van rookgassen gedetecteerd worden. Bekijk of er vuil in de warmtewisselaar zit en verwijder dit.

C4 storing in Bosch ketel: als de ventilator inactief is gaat de differentieelrelais niet open. Als je kunt vinden wat er met de relais gebeurd, kun je het oplossen. Dit kan op twee manieren.

        1.      Verwijder het relais helemaal en blaas de buizen eruit.

        2.      Bepaal of er kortsluiting is door middel van een multimeter. Het kan naast een kortsluiting ook een open circuit of een verkeerde combinatie met de nominale weerstand zijn. Vervang waar nodig het relais.

C6 storing in Bosch ketel: deze storing geeft aan dat de drukschakelaar niet sluit. Verwijder het relais en de condens uit de buizen met een haardroger. Verwijder waar nodig ook overtollig materiaal uit de schoorsteen zoals vorst of dergelijken.

C7 storing in Bosch ketel: de ventilator werkt niet. Controleer dus het apparaat, de bedrading en de stekker.

 

CC storing in Bosch ketel: er is geen externe temperatuursensor gevonden. Het kan zijn dat er schade is gedetecteerd aan de sensor. Vervang deze waar nodig.

CE storing in Bosch ketel: bij een CE storing is de druk in het verwarmingssysteem te laag. Voeg water toe in de suppletieklep. Als de meetnaald in het groene gedeelte staat, kan er een probleem zijn zoals in de microschakelaar. Laat in dat geval een expert van CV Ketel Service langs komen. CV Ketel Service staat 24 uur per dag en 7 dagen in de week voor jou klaar.

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Bel ons en je zit er snel weer warmpjes bij!

CV-ketel onderhoud

Bosch storing D

D1 storing in Bosch ketel: de LSM-sensor (veiligheidspositiesensor) geeft geen reactie. Het probleem zit waarschijnlijk in de bedrading. Inspecteer de vloerverwarming begrenzer als die aanwezig is. Het probleem moet dan opgelost zijn als dit correct is.

D3 storing in Bosch ketel: zoek uit of er een springer is. Zo niet, dan ontbreekt deze. Is de springer wel aanwezig, bekijk dan ook de externe aanslag en controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.

D4 storing in Bosch ketel: er is een te groot temperatuurverschil. De retourtemperatuur kan veel lager zijn dan de aanvoertemperatuur. Er ontstaat dus een probleem in de ketel. De foutmelding wordt gegeven om te voorkomen dat er condens ontstaat of om breuken en andere storingen te voorkomen.

D5 storing in Bosch ketel: er is een defect aan de externe temperatuursensor. Controleer deze en de bedrading en vervang waar nodig.

 

D7 storing in Bosch ketel: de regelklep geeft een fout aan. De regelaar heeft een storing. Zorg ervoor dat de verbindingskabel in orde is.

leidingen ketel

Bosch storing E

E0 storing in Bosch ketel: de printplaat heeft kuren. Inspecteer het elektrische contact en vervang een onbruikbare printplaat.

E2 storing in Bosch ketel: in de aanvoerleiding werkt de temperatuursensor niet voldoende. Het kan een probleem zijn in de NTC-feedlijn. Inspecteer de kabel en reinig de draden.

E9 storing in Bosch ketel: de begrenzer van de temperatuur is geactiveerd. Om dit op te lossen, volg onderstaande stappen.

 1. Controleer de aansluiting op de printplaat. Zoek naar oxidatie en mechanische schade. Reinig de plaat en sluit de aders opnieuw aan als dat nodig is.
 2. Controleer de temperatuurbegrenzer van de warmtewisselaar. Vervang onderdelen bij schade.
 3. Controleer de rookgastemperatuurbegrenzer, net zoals bij stap 2 en vervang beschadigde punten.
 4. Is de druk in het systeem gedaald? Vul aan met water tot het op een normale stand staat.
 5. Bij het (her)starten kan de pompprestatie vastlopen. Bij een ernstig geval moet de pomp vervangen worden.
 6. Controleer zekeringen op de printplaat en het voedingsdeksel.
 7. Als er te veel lucht aangezogen wordt door de ketel, verwijder dit dan.
 8. Controleer het watercircuit van de warmtewisselaar.
 9. Ontkalk de doorvoer en herstel de warmtewisselaar.
 10. Lukt het niet? Bel: + 31 85 0607023!
   

EA storing in Bosch ketel: er wordt geen vlam gedetecteerd. Vraag een expert naar de juiste oplossing.

EH storing in Bosch ketel: de ketel werkt niet zoals hij zou moeten werken. Vraag een expert naar de juiste oplossing.

Onze cv-services

Bel ons en je zit er snel weer warmpjes bij!

CV-ketel storing & reparatie

CV-ketel lekkage

CV-ketel onderhoud

Plaatsen en installeren van CV-ketels

Bosch storing F

F0 storing in Bosch ketel: er is een storing in het apparaat. Controleer of de stekker er goed in zit en eventueel de bedrading. Waar nodig moet de hele boel vervangen worden.

 

F7 storing in Bosch ketel: als de ketel aanstaat detecteert deze alsnog een vlam. Vraag een expert om mee te kijken. Reinig de elektroden, controleer de verbindingsdraad, zorg voor schone uitlaatkanalen en droog het bord af als deze vochtig is. 

Andere storingen in de Bosch ketel?

Geeft jouw Bosch ketel toch een andere storing aan? Neem contact met ons op. We helpen je graag verder! 

Met welke Bosch CV-ketels heeft CV Ketel Service ervaring?

Snelle en vakkundige reparatie

Onze deskundige monteurs komen vandaag nog bij je langs om  jouw CV-ketel te repareren. Door onze ervaring kunnen we snel zien wat er aan de hand is. Bel ons en je zit er snel weer warmpjes bij!

Tel: +31 85 0607023 of maak direct een online afspraak!

kruis wit

Direct hulp nodig?

Menu streep